Facebook
Facebook

Співпраця

Лікарями ЛОР-відділення за час півстоліття його існування розроблено та запроваджено в практику роботи чимало власних оригінальних методик, спрямованих на удосконалення лікувально-діагностичного процесу. 

Лікарі відділення є активними учасниками багатьох міжнародних конференцій, зїздів в Польщі, Німетчині та щорічних конференцій отоларингологів України. 

На основі систематизування та обробки отриманих результатів спостережень на сторінках отоларингологічних журналів, в працях наукових конференцій та з'їздів лікарів-отоларингологів з-під пера наших лікарів опубліковано понад 150 статей та наукових повідомлень. Багато з них знайшли своє застосування в роботі ЛОР-лікарів України. 

Відділення отоларингології тісно співпрацює з головним  ЛОР закладом України -  ДУ «Інститутом оториноларингології імені проф. О.С. Коломійченка», очолюваний доктором медичних наук, професором, академіком НАМН України Д.І. Заболотним. В інституті отоларингології працюють:  академік НАМН України, член-кореспондент НАМН України, 18 докторів наук, 9 професорів, 53 кандидатів медичних наук. 

Відділення отоларингології  має тісні науково-практичні зв’язки з багатьма зарубіжними ЛОР установами, такими як відділення отоларингології лікарні «Різа-Гросенхайм» (Німетчина), відділення отоларингології спеціалістичної лікарні м. Грудзьонз (Польща), Інститут патології та фізіології слуху (Польща), Центр слуху і мови «Медінкус» (Польща) та іншими.

м.Луцьк, пр. Пр.Грушевського, 21.

Волинська обласна клінічна лікарня

Відділення отоларингології.

Телефон відділення: 0332-77-31-26

Завідувач відділення Щурук Г.З.: 050-264-79-53

Щурук З.С.: 099-314-34-09 

Щурук О.З.: 050-264-78-98