Відділення отоларингології Волинської обласної клінічної лікарні

Facebook

Лікувальні аспекти нашої діяльності

Лікарями нашого відділення поряд з традиційними, широко проводяться хірургічні втручання найвищої категорії складності на рівні стандартів міжнародної отоларингологічної практики.

Отохірургія: 

 • шунтування барабанної порожнини при секреторному та рецидивуючому отиті; 
 • слуховідновна операція при отосклерозі
 • тимпанопластика всіх типів, в тому числі - відновлення ланцюга слухових кісточок шляхом протезування;
 • сануюча загальнопорожнинна операція при хронічному гнійному запаленні середнього вуха;
 • розширена радикальна операція при оточених внутрішньочерепних ускладненнях (тромбоз сигмовидного синусу, оточений менінгіт, абсцесс речовини мозку та мозочку).
 • пластика вушних раковин при їх відстовбурченні.

Ринохірургія: 

 • ультразвукова дезінтеграція носових раковин при гіпертрофічному риніті будь-якого генезу;
 • функціонально-реконструктивні пластичні операції носа і носової порожнини (септопластика, ринопластика) - при одночасному викривленні носової переділки та деформації скелету зовнішнього носа (горбоносістькривоносістьсідловидна деформація тощо), та в разі необхідності з імплантацією гомогенного хряща
 • ендоскопічні функціонально-хірургічні втручання (FESS), що мають на меті усунення патогенетичних механізмів, що спричиняють хронічні поліпозні, рецидивуючі параназальні синусити; 
 • ендоскопічна ендоназальна дакриоцисториностомія (DCR) з приводу сльозотечі, дакриоцисциту та дакриоцистоцеле внаслідок непрохідності нососльозної протоки;
 • операції  при риногенних (синусогенних) внутрішньо-черепних та внутрішньо-орбітальних ускладненнях. 

Хірургія гортані:

 • мікрохірургія гортані - внутрішньо-гортанні втручання під контролем мікроскопа при доброякісних новоутвореннях голосових складок;

ЛОР-онкологія:

 • в повному обсязі надається хірургічна допомога хворим, що страждають на онкологічні ЛОР-захворювання, зокрема рак гортані – екстерпація (тотальне видалення) та резекція (часткова, органозберігаюча) гортані, а також видалення метастазів в регіональні лімфатичні вузли шиї (операція типу Крайля);

м.Луцьк, пр. Пр.Грушевського, 21.

Волинська обласна клінічна лікарня

Відділення отоларингології.

Телефон відділення: 0332-77-31-26

Завідувач відділення Щурук Г.З.: 050-264-79-53

Щурук З.С.: 099-314-34-09 

Щурук О.З.: 050-264-78-98