Facebook

Лікування

Отохірургія:

Ринохірургія:

Мікрохірургія гортані:

- Септопластика - хірургічне вирівнювання носової переділки.

- Ринопластика - хірургічна корекція форми зовнішнього носа.

- Ендоскопічна внутрішньоносова хірургія приносових синусів (FESS):

    - ендоскопічна поліпотомія носа;

    - шейверна поліпотомія носа;

    - ендоскопічне видалення сторонніх тіл гайморових пазух, в тому числі пломбувального матеріалу.

- Ендоскопічна дакриоцисто риностомія - лікування непрохідності нососльозного каналу (DCR).

- Ультразвукова дезінтеграція нижніх носових раковин - хірургічна корекція нижніх носових раковин ультразвуковим обладнанням.

- Розширені операції при риногенних (синусогенних) внутрішньо-черепних та внутрішньо-орбітальних ускладненнях.

- Тимпанопластика

    - мірінгопластика (пластика барабанної перетинки методом underlay)

    - осикулопластика (відновлення слухових кісточок)

- Хірургія холестеатоми: 

    - тимпанопластика за закритим варіантом.

    - тимпанопластика за відкритим варіантом

- Хірургія отосклерозу.

- Шунтування барабанної порожнини.

- Розширені операції на вусі при оточених внутрішньочерепних ускладненнях (тромбоз сигмовидного синусу, оточений менінгіт, абсцесс речовини мозку та мозочку).

- Мікрохірургічні внутрішньо-гортанні втручання під контролем мікроскопа при доброякісних новоутвореннях голосових складок;

Фарингохірургія:

Пластична ЛОР-хірургія

ЛОР-онкологія:

- Тонзилектомія - видалення піднебінних мигдаликів під загальним наркозом.

- Аденотомія - видалення носоглоткового мигдалика під загальним наркозом

- Увольопалятінопластика - пластика м’якого піднебінна при хропінні та при синдромі зупинки диханні під час сну.

- Отопластика - хірургічна корекція вушних раковин при їх відстовбурченості.


- Ринопластика - хірургічна корекція форми зовнішнього носа при кривовидних, горбавидних і сідловидних деформаціях спинки носа.


- Пластика кінчика носа - хірургічна корекція кінчика носа при його деформаціях.


- Орториносептумпластика - одночасна хірургічна корекція форми зовнішнього носа та затруднення носового дихання.

В повному обсязі надається хірургічна допомога хворим, що страждають на онкологічні ЛОР-захворювання, зокрема рак гортані – екстерпація (тотальне видалення) та резекція (часткова, органозберігаюча) гортані, а також видалення метастазів в регіональні лімфатичні вузли шиї (операція типу Крайля).

м.Луцьк, пр. Пр.Грушевського, 21.

Волинська обласна клінічна лікарня

Відділення отоларингології.

E-mail:sashashchuruk@gmail.com

YouTube:www.youtube.com/user/Schuruk

Телефон відділення: 0332-77-31-26

Завідувач відділення Щурук Г.З.: 050-264-79-53

Щурук З.С.: 099-314-34-09 

Щурук О.З.: 050-264-78-98