Facebook

Діагностика

Отоендоскопія

Мікроотоскопія

Ендоскопія слухового ходу, барабанної перетинки та барабанної порожнини.  

Так ми оглядаємо своїх пацієнтів перед тимпанопластикою та після.

Риноендоскопія

Ендоскопія носоглотки

Ендоскопія носової порожнини та носоглотки дозволяє оглянути “невидимі оком” ділянки носової плорожнини та якісно очистити носові ходи націєнтам після Ендоскопічних (FESS) операцій, а при підозрі на пухлину - прицільно взяти біорпсію.

Ендоскопія гортані

Ендоскопія гортані (ларингоскопія) дозволяє оцінити стан слизової оболонки та голосових складок. Виконується за допомогою спеціального приладу - ендоскопа з виведенням зображення на монітор. 

Ларингоскопія не потребує підготовки, не болюча, триває не більше 15 хвилин. На фото: ендоскоп Storz HOPKINS 70° та ендоскопічна цифрова відеосистема Full HD розрішення. 

Відеоендоскопія гортані є особливо актуальною у пацієнтів з функціональними розладами голосових складок (спастична чи паретична дисфонія), оскільки дозволяє оцінити рухомість голосових складок до та після лікування.

Відеодокументація результатів ендоскопічних досліджень

Відеодокументація результатів ендоскопічних досліджень дає можливість прослідкувати наявність і розповсюдженість патологічного процесу та оцінити результат лікування, використовувати в плані навчального процесу, та в медико-юридичному значенні.


На фото справа - ліва барабанна перетинка до (зліва) та після (справа) тимпанопластики.

Додаткові методи діагностики

В практиці нашої роботи знайшли широке застосування методи ультразвукової та рентгенологічної діагностики. Особливого значення набули комп'ютерна томографія (КТ), магнітно-резонансна терапія (МРТ) та ангіографія (АГ), особливо при отогенних та риногенних (синусогенних) внутрішньочерепних ускладненнях, при патології вуха а також з метою діагностики патології приносових синусів.

Результати обстежень ми оцінюємо виключно в цифровому форматі DICOM, використовуючи програмне забеспечення OsiriX. Аналіз отриманих результатів КТ чи МРТ дають можливість оцінити патологію та спланувати обєм хірургічного втручання з високою точністю, використовуючи багатошарові та 3D реконструкції, та інші можливості програмного забезпечення OsiriX від MacOS.

м.Луцьк, пр. Пр.Грушевського, 21.

Волинська обласна клінічна лікарня

Відділення отоларингології.

E-mail:sashashchuruk@gmail.com

YouTube:www.youtube.com/user/Schuruk

Телефон відділення: 0332-77-31-26

Завідувач відділення Щурук Г.З.: 050-264-79-53

Щурук З.С.: 099-314-34-09 

Щурук О.З.: 050-264-78-98