Відділення отоларингології Волинської обласної клінічної лікарні

Facebook

Діагностичні аспекти нашої роботи

Діагностичний процес, спрямований на достовірне і максимально  швидке виявлення причин та характеру патологічного процесу, в нашому відділенні ґрунтується на принципі комплексного обстеження хворого із застосуванням всіх наявних клінічних, параклінічних та інструментальних методів, які ще відносно нещодавно були прерогативою лише поодиноких центральних науково-дослідних та лікувальних центрів. Якісна діагностика гарантується сучасною медичною апаратурою та устаткуванням. 

Поряд із традиційними методами обстеження в практиці нашої роботи знайшли свого широкого застосування: 

- ендоскопія порожнини носа – огляд порожнини носа за допомогою ендоскопів STORZ  та 30ºзокрема ділянки середнього носового ходу як "воріт" до приносових синусів, що дозволяє визначити характер та обсяг хірургічного втручання для  ліквідації патологічного процесу в приносових синусах

- ендоскопія гортані – огляд гортані за допомогою жорсткого ендоскопа STORZ 70º дає можливість точно визначити характер і розповсюдженість патологічного процесу, що дозволяє спланувати можливе хірургічне втручання та оцінити результат після операції.

- отоендоскопія – це огляд слухового ходу, барабанної перетинки та барабанної порожнини (при наявності перфорації) за допомогою отоендоскопа STORZ 0º дає можливість оцінити інтенсивність та різновид запального процесу вуха, що має велике значення у плануванні подальшого лікування, перд- та післяопераційного контролю  та  в судово-медичній експертизі;

- ендоскопічна епіфарингоскопія огляд  найбільш важкої для звичайного огляду ЛОР ділянки за допомогою ендоскопів STORZ 0º та  3 дає можливість в достовірній діагностиці локалізації та морфологічної будови, зокрема пухлин носової частини глотки, а також своєчасного виявлення причини зниження слуху, що пов'язані із порушенням функцій слухових труб; 

ендоскопічна   діагностика   хвороб ЛОР оргапнів  за допомогою фіброволоконної оптичної техніки  поряд з діагностикою за допомгою  ендоскопів STORZ також широко застосовується у важких діагностичних випадках та у плануванні хірургічного втручання;

відеодокументація результатів ендоскопічних досліджень дає можливість прослідкувати наявність і розповсюдженість патологічного процесу та оцінити результат лікування, використовувати в плані навчального процесу, та в медико-юридичному значенні

- в практиці нашої роботи знайшли широке застосування методи ультразвукової та рентгенологічної діагностики. Особливого значення набули комп'ютерна томографія (КТ) та ангіографія (АГ), особливо при отогенних та риногенних (синусогенних) внутрішньочерепних ускладненнях, при патології вуха а також з метою діагностики патології приносових синусів.

Результати обстежень ми оцінюємо виключно в цифровому форматі DICOM, використовуючи програмне забеспечення OsiriX. Аналіз отриманих результатів КТ чи МРТ дають можливість оцінити патологію та спланувати обєм хірургічного втручання з високою точністю, використовуючи багатошарові та 3D реконструкції, та інші можливості програмного забезпечення OsiriX від MacOS.

м.Луцьк, пр. Пр.Грушевського, 21.

Волинська обласна клінічна лікарня

Відділення отоларингології.

Телефон відділення: 0332-77-31-26

Завідувач відділення Щурук Г.З.: 050-264-79-53

Щурук З.С.: 099-314-34-09 

Щурук О.З.: 050-264-78-98