Facebook

В 1980 р. на посаду завідуючого було призначено З.С.Щурука. З його діяльністю пв'язаний новий етап якісного розвитку ЛОР-відділення. Володіючи даром справжнього генератора ідей, він став автором багатьох нових методик лікування, винаходів та раціоналізаторських пропозицій.

Це знайшло свій вираз у значному розширенні діапазону хірургічних втручань, покращенню можливостей консервативного лікування хворих, а в кінцевому наслідку - добрими безпосередніми та віддаленими результатами. В 1997 році указом президента України йому присвоєно почесне звання "Заслужений лікар України" за заслуги в розвитку охорони здоров'я, впровадження нових методів діагностики і лікування, високий професіоналізм.

Семінар отоларингологів Волині. 1962 р.

З.С.Щурук. 2001 р.

До 1948 року на Волині працювало лише два лікаря-отоларингологи - в Луцьку та Володимирі-Волинському. Їх діяльність обмежувалася амбулаторним прийомом хворих в межах територіальних полікліннік. 

Стаціонарна допомога хворим із патологією вуха, горла, носа надавалася лише в обласній лікарні. Госпіталізація їх, переважно для проведення невідкладних хірургічних втручань здійснювалася по мірі необхідності в хірургічне відділення.

Самостійне відділення на 20 ліжок було відкрите в 1952 році. Піонерами надання стаціонарної ЛОР-допомоги в різні часи були лікарі Ч.А. Аметов, який очолював відділення на протязі 1952 року, в 1952 - 1957 та 1960 - 1961 роках відділення очолював Б.Д.Такса. В 1957 - 1960 відділенням завідувала Г.В.Щербина. За часів її діяльності в 1958 році відділення було збільшене до 40 ліжок. Протягом 1961 - 1963 рр. обов'язки завідувача відділення виконував Я.С.Сагальчик, який в певний період часу отоларингологічну діяльність поєднував із роботою на посаді заступника головного лікаря. З 1963 року по 1980 рік заввідділенням був О.А.Крайзман, який до цього послідовно працював начмедом та головним лікарем. Його зусиллями відділення було оснащене, на той час, новим устаткуванням та інструментарієм.

Б.Д.Такса. 

Езофагоскопія. 1952 р.

Щурук З.С. та Сагальчик Я.С. - 1984 р.

З 2002 роуку відділення отоларингології очолює  Г.З. Щурук

В 2003 році впроваджені і удосконалюються по теперішній час нові медичні технології і передовий досвід по наступним напрямкам: Функціональні  ендоскопічні  операції на приносових синусах (FESS) та  Ендоларингіальні мікроскопічні  операції на гортані.  

В 2005 році в ЛОР-відділенні створено оглядову кімнату європейського взірця, яка на той час не мала аналогів в Західній Україні. Оглядова кімната вже тоді містила сучасний мікроскоп, набір ендоскопів, ендовідеокамеру та інше медичне обладнання для огляду, відео- та фотодкументації ЛОР-органів з метою динамічного спостереження та телемедичних консультацій через інтернет з колегами в Україні і за її межами. 

В  2012 році було запроваджено ендоскопічну  дакріоцисториностомію  при  непрохідності нососльозного каналу. 

Протягом 2015 року в відділенні зроблено сучасний ремонт, завдяки якому наші пацієнти мають можливість отримувати високоякісне лікування в комфортабельних умовах

Спеціалізована лікувально-діагностична ЛОР-допомога населенню Волинської області

м.Луцьк, пр. Пр.Грушевського, 21.

м.Луцьк, пр. Пр.Грушевського, 21.

Волинська обласна клінічна лікарня

Відділення отоларингології.

E-mail:sashashchuruk@gmail.com

YouTube:www.youtube.com/user/Schuruk

Телефон відділення: 0332-77-31-26

Завідувач відділення Щурук Г.З.: 050-264-79-53

Щурук З.С.: 099-314-34-09 

Щурук О.З.: 050-264-78-98

Наша історяя