Facebook

Наша історяя

До 1948 року на Волині працювало лише два лікаря-отоларингологи - в Луцьку та Володимирі-Волинському. Їх діяльність обмежувалася амбулаторним прийомом хворих в межах територіальних полікліннік. 

Стаціонарна допомога хворим із патологією вуха, горла, носа надавалася лише в обласній лікарні. Госпіталізація їх, переважно для проведення невідкладних хірургічних втручань здійснювалася по мірі необхідності в хірургічне відділення.

Самостійне відділення на 20 ліжок було відкрите в 1952 році. Піонерами надання стаціонарної ЛОР-допомоги в різні часи були лікарі Ч.А. Аметов, який очолював відділення на протязі 1952 року, в 1952 - 1957 та 1960 - 1961 роках відділення очолював Б.Д.Такса. В 1957 - 1960 відділенням завідувала Г.В.Щербина. За часів її діяльності в 1958 році відділення було збільшене до 40 ліжок. Протягом 1961 - 1963 рр. обов'язки завідувача відділення виконував Я.С.Сагальчик, який в певний період часу отоларингологічну діяльність поєднував із роботою на посаді заступника головного лікаря. З 1963 року по 1980 рік заввідділенням був О.А.Крайзман, який до цього послідовно працював начмедом та головним лікарем. Його зусиллями відділення було оснащене, на той час, новим устаткуванням та інструментарієм.

В 1980 р. на посаду завідуючого було призначено З.С.Щурука. З його діяльністю пв'язаний новий етап якісного розвитку ЛОР-відділення. Володіючи даром справжнього генератора ідей, він став автором багатьох нових методик лікування, винаходів та раціоналізаторських пропозицій.

Б.Д.Такса. 

Езофагоскопія. 1952 р.

Це знайшло свій вираз у значному розширенні діапазону хірургічних втручань, покращенню можливостей консервативного лікування хворих, а в кінцевому наслідку - добрими безпосередніми та віддаленими результатами. В 1997 році указом президента України йому присвоєно почесне звання "Заслужений лікар України" за заслуги в розвитку охорони здоров'я, впровадження нових методів діагностики і лікування, високий професіоналізм.

Щурук З.С. та Сагальчик Я.С. - 1984 р.

З 2002 роуку відділення отоларингології очолює  Г.З. Щурук

В 2003 році впроваджені і удосконалюються по теперішній час нові медичні технології і передовий досвід по наступним напрямкам: Функціональні  ендоскопічні  операції на приносових синусах (FESS) та  Ендоларингіальні мікроскопічні  операції на гортані.  

В 2005 році в ЛОР-відділенні створено оглядову кімнату європейського взірця, яка на той час не мала аналогів в Західній Україні. Оглядова кімната вже тоді містила сучасний мікроскоп, набір ендоскопів, ендовідеокамеру та інше медичне обладнання для огляду, відео- та фотодкументації ЛОР-органів з метою динамічного спостереження та телемедичних консультацій через інтернет з колегами в Україні і за її межами. 

В  2012 році було запроваджено ендоскопічну  дакріоцисториностомію  при  непрохідності нососльозного каналу. 

Протягом 2015 року в відділенні зроблено сучасний ремонт, завдяки якому наші пацієнти мають можливість отримувати високоякісне лікування в комфортабельних умовах

Семінар отоларингологів Волині. 1962 р.

З.С.Щурук. 2001 р.

м.Луцьк, пр. Пр.Грушевського, 21.

Волинська обласна клінічна лікарня

Відділення отоларингології.

E-mail:sashashchuruk@gmail.com

YouTube:www.youtube.com/user/Schuruk

Телефон відділення: 0332-77-31-26

Завідувач відділення Щурук Г.З.: 050-264-79-53

Щурук З.С.: 099-314-34-09 

Щурук О.З.: 050-264-78-98